Back to top

Jelle van de Graaf voert in het kader van zijn stage een inventariserend en analyserend onderzoek uit naar de bestaande WO2 (fiets- en wandel)routes in Gelderland. 

Afgerond

Ruim 100 WO2 routes geïnventariseerd

01-04-2018

In ongeveer een half jaar tijd heb ik rond de 100 fiets- en wandelroutes verzameld en daarmee zit dit project er voor nu op. Deze database is vooralsnog alleen beschikbaar in een Excel-bestand dat is bijgevoegd. Een volgende stap is een digitale presentatie op een interactieve kaart. Een eerste aanzet is al gemaakt met een eenvoudige MyMaps kaart waarop de startpunten van de routes zijn ingetekend. Daarnaast vindt u in de bijgevoegde toelichting meer uitleg over de aanpak en eindresultaten van de inventarisatie. Een uitgebreidere toelichting en waardering per route is op aanvraag beschikbaar. Met name in het kader van innovatieve mogelijkheden liggen er al enkele veelbelovende ideeën op tafel!

In uitvoering

De routes gevisualiseerd

19-12-2017

De afgelopen maanden ben ik een groot aantal WO2-routes tegengekomen, maar het leukste is om dan ook een duidelijk overzicht te krijgen van dit enorme geheel. Daarom heb ik alle routes gevisualiseerd in een overzichtelijk kaartje.

Als uitgangspunt voor de locaties heb ik het startpunt van de route gekozen; zo is in één oogopslag te zien in welk gebied al veel routes zijn en waar minder. Het zijn trouwens niet alleen maar fiets- en wandelroutes; er bestaan zelfs rondritten in oude legervoertuigen, maar ook een boottocht over de Rijn bij Arnhem! Tevens ben ik bezig om na te gaan welke oorlogsmonumenten zich op of dichtbij een bepaalde route bevinden. Een best tijdrovende klus, maar als dit voltooid is een mooie manier om de routes te koppelen aan het onderzoek van Susan Scherpenisse.

Een indruk van de vele routes in Gelderland
In uitvoering

Zoektocht naar actuele en historische routes

24-10-2017

Het onderzoek is inmiddels bijna twee maanden onderweg. Mijn werkzaamheden van de afgelopen tijd behelsden enerzijds het internet rondspeuren naar actuele, nog bestaande routes, en anderzijds in archieven zoeken naar fiets- en wandeltochten die in het verleden gepubliceerd zijn in boekjes of brochures. 

Ook kijk ik naar de kwaliteit ervan: behalve praktische zaken zoals routebeschrijvingen, is natuurlijk het verhaal erachter van groot belang. De ene route geeft meer informatie weer dan de andere, maar is het historisch gezien wel correct? Daarnaast is het interessant om te kijken naar lacunes: welke belangrijke verhalen of plekken ontbreken in een bepaalde route? Maar ook: in welke delen van de provincie zijn er nog mogelijkheden qua nieuwe routes? Dit alles zal uiteindelijk uitmonden in een meer inhoudelijke analyse en aanbeveling.

Foto: Olgierd Rudak | CC-BY
Start

Inventariseren en analyseren

01-08-2017

Herinneringstoerisme is een belangrijk onderdeel van onze omgang met de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen zijn er talloze monumenten en herdenkingen, dit wordt ook nog eens verbonden met recreatie en toerisme. Denk hierbij aan fiets- en wandelroutes die de Tweede Wereldoorlog als thema hebben. Mijn taak is om een inventarisatie te maken van al deze routes in de provincie Gelderland, zodat er een beter inzicht komt in de bestaande en eerder verschenen routes. De doelstelling is drieledig:

  • Een inventarisatie van bestaande WO2 (fiets- en wandel)routes in Gelderland. De verkregen resultaten dienen op een overzichtelijke en gestructureerde wijze te worden weergegeven, zodat (her)gebruik voor (online) toepassingen mogelijk is. Waar mogelijk worden de routes verzameld/verkregen.
  • Het verkrijgen van inzicht door het analyseren van het bestaande aanbod van WO2 routes: wanneer verschenen welke routes? Welke historische periodes behandelen de routes? Welke thema’s, onderwerpen, plaatsen en regio’s zijn er te onderscheiden? Hoe is de spreiding en dekking van de provincie en zijn er mogelijk inhoudelijke en geografische lacunes te ontdekken. 
  • Het doen van suggesties voor ontbrekende thema’s, regio’s, (her)uitgaves van routes of het combineren van routes.

De beoogde resultaten zijn:

  • Een overzichtelijk en gestructureerd geheel van WO2 (fiets- en wandel)routes in de provincie Gelderland. 
  • Een inhoudelijke analyse geschikt voor professionals op het gebied van herinneringstoerisme.
  • Rapportage van resultaten en suggesties voor een eventueel vervolg. 
  • Een presentatie van de onderzoeksresultaten voor het bestuur van WO2GLD en eventuele andere betrokkenen/geïnteresseerden. 

De stageopdract duurt tot maart 2018.