Back to top

Gelderland is het eerste regionale knooppunt in het Netwerk Oorlogsbronnen, waarin nauw wordt samengewerkt, gebruik wordt gemaakt en aansluiting wordt gezocht bij de nationale infrastructuur. Bestaande kennis en kunde wordt uitgewisseld, vergroot en waar mogelijk generiek ontwikkeld en toegepast.

Update

Vernieuwde website gelanceerd

06-11-2018

De Tweede Wereldoorlog is in Gelderland nooit ver weg.

Update

Drie inventariserende onderzoeken afgerond

26-04-2018

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

In uitvoering

Website live

19-12-2017

De website www.wo2gld.nl is live! De website is een groeimodel. Van een plek van informatie over activiteiten en projecten van WO2GLD wil de site uitgroeien tot een platform voor iedereen zich bezig houdt met of geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Blijf via WO2GLD.nl u op de hoogte van het laatste nieuws, de voortgang en resultaten van de activiteiten, onderzoeken en projecten. WO2GLD zet zich in voor het versterken van de kwaliteit, samenhang en de samenwerking van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. 

De website is een groeimodel. Van een plek van informatie over activiteiten en projecten van WO2GLD wil de site uitgroeien tot een platform voor iedereen zich bezig houdt met of geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.    

In uitvoering

Projectplan gepresenteerd

27-06-2017

Met kasteel Rosendael als fraai en passend decor is op 23 juni het projectplan voor Gelderse Oorlogsbronnen gepresenteerd. Het plan beschrijft de vervolgstappen om te komen tot het eerste provinciale satellietportaal van het Netwerk Oorlogsbronnen. 

PDF icon Projectplan Gelderse Oorlogsbronnen (juni 2017).pdf

Projectplan Gelderse Oorlogsbronnen

Start

Eerste bijeenkomst Gelderse Oorlogsbronnen

23-02-2017

Een hoge opkomst van Gelderse erfgoedinstellingen eind februari, tijdens de werkconferentie over het te ontwikkelen portal Gelderse Oorlogsbronnen. Tijdens deze oriënterende bijeenkomst bij het Gelders Archief spraken WO2GLD (voorheen 'Stichting Versterking Herinnering WOII'), Netwerk Oorlogsbronnen e.a. over de wijze waarop de Gelderse WO2-sector en archiefinstellingen kunnen deelnemen aan het project Oorlogsbronnen Gelderland. Sprekers Joost Rosendaal (voorzitter WO2GLD), Puck Huitsing (programmadirecteur NOB), Edwin Klijn (programmamanager NOB), Fred van Kan (directeur Gelders Archief) en Ad van Heiningen (hoofdredacteur De Gelderlander) deden dat vanuit verschillende invalshoeken. Zo benadrukte Edwin Klijn de grote kracht van het koppelen van bronnen rond de ingangen 'wie, wat, waar en wanneer'. Riep Ad van Heiningen op tot het aangrijpen van dit moment om keuzes te maken (stel prioriteiten!). En onderstreepte Fred van Kan het belang van open data.

Puck Huitsing tijdens de eerste bijeenkomst van Oorlogsbronnen Gelderland
Puck Huitsing (programmadirecteur NOB)