Back to top

Bewoners, scholen, musea of verenigingen die ideeën hebben voor een kleinschalig initiatief op de Veluwe binnen de context van Gelderland Herdenkt maken aanspraak op een financiële bijdrage dankzij de een nieuwe subsidieregeling die vanaf nu beschikbaar is. Vanuit het regioprogramma Veluwe Remembers (onderdeel van Gelderland Herdenkt) worden initiatiefnemers uitgenodigd om hun voorstel in te dienen 

Kleine initiatieven stimuleren
De regeling biedt ruimte aan kleinere initiatieven die het programma in dit herdenkingsjaar verrijken. Pluspunt is als ideeën aansluiten bij wat er verder gebeurt in de regio en er een basis wordt gelegd voor het herinneren en beleven in de volgende jaren. Uitvoering van het initiatief dient plaats te vinden tussen september 2019 tot en met mei 2020.

De belangrijkste spelregels:

  • De regeling sluit op 10 juni.
  • De maximale bijdrage die kan worden gevraagd is €750,-
  • De maximale subsidie is € 750,- onder voorbehoud van 50% cofinanciering van de initiatiefnemer, de betrokken gemeente of derden. Cofinanciering kan ook bestaan uit geld, vrijwilligersuren, het beschikbare stellen van middelen of goederen.
  • Er is in totaal een bedrag beschikbaar van €150.000,- voor de ‘poppies’. Indien er meer aanvragen binnen komen dan er beschikbaar budget is, zal verdeling naar rato plaatsvinden.

Meer informatie
Overige voorwaarden en meer informatie vindt u op de website. De spelregels zijn ook na te lezen op de website Veluwe op 1.

Voor vragen kunt u mailen met de 'penvoerder', gemeente Arnhem via subsidiebeheer@arnhem.nl.