Back to top

Betuws Oorlogs en Informatiecentrum

Het voor het grote publiek bekend maken van de Betuwse Oorlogsgeschiedenis. Middels het in stand houden van een museum waarin voorlichting, educatie, herinnering, collecties, tentoonstellingen, diorama’s en exposities het verleden laten herleven, de gevallenen (zowel burger als militair) in deze omgeving herdenken en educatief overbrengen.

Voorweem 31
6675 EC Valburg
Nederland