Back to top

De Gelderse streken kennen elk hun eigen oorlogsverleden. De regionale verhalen werken zowel complementair als onderscheidend, maken verschillen en het eigene van de regio’s zichtbaar, maar tonen ook raakvlakken en overeenkomsten.

WO2GLD ondersteunt, faciliteert en initieert waar nodig en mogelijk regionale samenwerkingsclusters. We onderscheiden vijf regionale clusters, elk met een eigen WO2 verhaal met bijbehorende thema’s, locaties, monumenten en overblijfselen.

Onderduikers werden in de Achterhoek op grotere schaal opgenomen dan in de rest van Nederland.  Het is een van de centrale thema's van het WO2 verhaal van de deze Gelderse grensstreek.

Met de Slag om Arnhem tijdens operatie Market Garden als bekendste voorbeeld vertelt de regio Arnhem een verhaal van militaire strijd, maar ook van verregaande gevolgen voor de burgerbevolking en onuitwisbare sporen in de omgeving.

De Tweede Wereldoorlog heeft over dit gedeelte van Nederland een zware wissel getrokken. De regio is zwaar getroffen door beschietingen door de geallieerden, die lange tijd aan de zuidkant van de Maas waren gelegerd toen de opmars in september 1944 stokte. Het gebied vormde negen maanden lang het frontgebied tussen bevrijd en bezet Nederland. Nergens anders in Europa lag een gebied in de Tweede Wereldoorlog zo lang in de frontlinie. Er is een groeiende aandacht voor het lot van de burgers in het strijdgebied. Burgers werden geconfronteerd met onderwaterzettingen, voortdurende beschietingen en evacuaties.

Nijmegen en omgeving werd zwaar getroffen. Het verwoestende bombardement op Nijmegen kostte honderden mensen het leven, negen maanden lang vormde de regio het front met het nog bezette deel van Nederland en in februari en maart 1945 vormde het de uitvalsbasis van de geallieerde opmars richting Duitsland. 

Op de Veluwe is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in vele facetten te beleven. Geen Nederlandse streek biedt zoveel verschillende aspecten van deze nog steeds betekenisvolle periode uit ons recent verleden.