Back to top

Op de Veluwe is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in vele facetten te beleven. Geen Nederlandse streek biedt zoveel verschillende aspecten van deze nog steeds betekenisvolle periode uit ons recent verleden. Deze betekenis is niet alleen persoonlijk en lokaal van aard, maar heeft een belangrijke nationale en internationale dimensie. Door het erfgoed, de herdenkingsplaatsen en de verhalen met elkaar te verbinden kan een sterk verhaal worden neergezet.

Een groot aantal aspecten van de oorlog kan de revue passeren aan locaties op en rond de Veluwe. Door deze op elkaar af te stemmen en te verbinden ontstaat een krachtig verhaal dat grote potentie heeft: leerzaam en educatief voor kinderen en volwassenen, betekenisvol omdat het reflecteert op de kernwaarden van onze samenleving en toeristisch aantrekkelijk in combinatie met de natuur en de omgeving.
 

Op de Veluwe is het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Nederland in vele facetten te beleven. Geen Nederlandse streek biedt zoveel verschillende aspecten van deze nog steeds betekenisvolle periode uit ons recent verleden. 

Een kort, niet uitputtend overzicht, kan een indruk geven voor de rijkheid aan de plaatsen en verhalen van de oorlog.

Op initiatief van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch en in samenwerking met ’s Heeren Loo