Back to top

Gelders Genootschap

Gelders Genootschap adviseert over ruimtelijke kwaliteit in brede zin. De missie is de bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land. Al tijdens de tweede wereldoorlog adviseerde het genootschap over de wederopbouw in gemeenten waar veel schade was ontstaan. 

Zijpendaalseweg 46
6814 CL Arnhem
Nederland
026442174