Back to top

WO2GLD werkt aan het duurzaam versterken van de kwaliteit, samenhang en samenwerking van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Blijf op de hoogte van de stand van zaken, ontwikkelingen en voortgang van de verschillende projecten en onderzoeken.

Het Indische oorlogsverleden (1940-1949) heeft diepe sporen nagelaten in het Nederlandse geheugen en landschap en zo ook in Gelderland.

Dagboeken, memoires en interviews: primaire bronnen die bij uitstek het persoonlijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog bevatten.

Gelderland lag van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden lang onafgebroken midden in het strijdgewoel.

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Gelderland een heftige strijd plaatsvond die het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende en vrijheid en vrede bracht. WO2GLD werkt mee aan de samenhang en samenwerking tijdens deze herdenkingsjaren. 

Tal van fiets- en wandelroutes besteden aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Een inventarisatie en analyse brengt de bestaande routes in kaart. 

Monumenten herinneren aan de Tweede Wereldoorlog én leren ons meer over de herinneringscultuur sindsdien. Susan Scherpenisse inventariseert de sporen en locaties van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Donker, beladen, besmet, schuldig, schurend, omstreden of betwist erfgoed. Machlien Vlasblom inventariseert locaties en bronnen van 'beladen erfgoed' in de provincie Gelderland.

Gelderland is het eerste regionale knooppunt in het Netwerk Oorlogsbronnen, waarin nauw wordt samengewerkt, gebruik wordt gemaakt en aansluiting wordt gezocht bij de nationale infrastructuur.