Back to top

Gelderland lag van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden lang onafgebroken midden in het strijdgewoel. Tal van locaties in de provincie herinneren aan deze bijzondere aspecten uit het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Afgerond

Een indrukwekkend overzicht van een zwaar bevochten provincie

01-11-2018

Ruim driehonderd locaties van verzet, strijd en bevrijding zijn beschreven en in kaart gebracht. Het zwaartepunt ligt in de periode september 1944 tot en met mei 1945, toen Gelderland negen maanden lang onafgebroken in de frontlinie lag. De onderzoeksresultaten zijn zichtbaar op de digitale historische waardekaart, zijn duurzaam ondergebracht bij het Netwerk Oorlogsbronnen en zijn beschikbaar als (linked) open data

Britse parachutisten tijdens de strijd bij Oosterbeek, september 1944.
In uitvoering

Een groeiende lijst van locaties

15-05-2018

Inmiddels heb ik al een globale lijst van zo’n 200 locaties kunnen samenstellen. Dit is natuurlijk nog lang niet volledig, want ik ben er wel achter gekomen dat er tijdens de oorlog ontzettend veel is gebeurd in Gelderland. Daarom stuit ik elke dag wel weer op nieuwe locaties, waarover ik dan meer te weten probeer te komen. Daarnaast heb ik overleg gehad met Netwerk Oorlogsbronnen om mijn onderzoek zo goed mogelijk met hun wensen af te stemmen. Het is namelijk van belang om alle informatie zo compleet en gestructureerd mogelijk weer te geven. De afgelopen tijd ben ik dan ook bezig geweest met het ‘stroomlijnen’ en ordenen van de informatie in mijn database.

Start

Op zoek naar locaties met een verhaal

05-04-2018

Voor heel Gelderland probeer ik in kaart te brengen wat er zich rondom de thema’s strijd, verzet en bevrijding tussen 1940 en 1945 heeft afgespeeld. Locaties vormen hierbij het uitgangspunt, aangezien de inventarisatie uiteindelijk op een overzichtelijke kaart zichtbaar zal worden gepresenteer. Dat kunnen dus de landingsterreinen op de Ginkelse Heide zijn, maar ook bunkers en forten, boerderijen waar onderduikers zich schuilhielden, of het verzetsbolwerk ‘hotel De Bonte Os’ in Nijmegen. Desondanks horen er bij die locaties uiteraard ook gebeurtenissen en personen, dus probeer ik dit zo goed mogelijk terug te laten komen in de database. Elke locatie is daarnaast gekoppeld aan mogelijkheden om meer informatie te vinden, zoals in archieven, literatuur, beeldmateriaal of websites.''

Private H.E. Goddard, een Canadese soldaat van The Perth Regiment met een Bren gun. Hij bevindt zich in de bossen bij Arnhem op 15 april 1945 tijdens de tweede slag om Arnhem. (Publiek domein. Library and Archives Canada)