Back to top

Dagboeken, memoires en interviews: primaire bronnen die bij uitstek het persoonlijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog bevatten. In dit inventariserende onderzoek worden ze bij elkaar gebracht en geanalyseerd.

Start

Op zoek naar persoonlijke verhalen

11-03-2019

De focus van dit onderzoek richt zich in eeste instantie op interviews: na de Bevrijding zijn er talloze interviews gehouden met mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Vooral vanaf de jaren ‘90 is er een enorme toename hiervan te zien, met name rondom de herdenkingsjaren. Maar wat is er met al deze interviews gebeurd? Waar zijn ze nu nog te vinden? Deze vragen leiden hopelijk naar een beter overzicht in het nu nog versnipperde geheel aan interviews. Daarnaast zullen ook dagboeken bestudeerd worden. Veel zijn al gedigitaliseerd of uitgegeven, maar sommigen nog niet. Door verschillende dagboeken naast elkaar te leggen, kan een dag-tot-dag verslag van een bepaalde plek of gebeurtenis gereconstrueerd worden.

Welke focus of karakter heeft een dagboek of met andere woorden, met welk doel is een dagboek geschreven? Getuigenverhalen zoals dagboeken en interviews zijn immers belangrijke, persoonlijke bronnen voor ons begrip van de bezettingstijd.