Back to top

Buitenplaats Koningsweg

Het op de Veluwe gesitueerde Kamp Koningsweg Noord en de Zeven Provinciën zijn twee van de voormalig militaire complexen die door de Dienst Landelijk Gebied verkregen zijn om ze in samenwerking met de Dienst Domeinen te herontwikkelen. De tijdens de Tweede Wereldoorlog gerealiseerde gebouwen zijn als ensemble een Rijksmonument. Een deel van de later toegevoegde bouwwerken alsmede het landschap van vóór de bouw van de complexen zijn ook van cultuurhistorische waarde. 

Koningsweg 23A
6816 TD Arnhem
Nederland
0548540260