Back to top

Stichting Joods Erfgoed Wageningen

Het doel van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken is het bevorderen van de instandhouding, herstel of restauratie van alles dat herinnert aan de (grotendeels voormalige) Joodse gemeenschap in Wageningen en omgeving, inclusief gedenktekens en mondelinge en schriftelijke overleveringen.

Regio: 
Veluwe
Tarthorst 481
6708 HR Wageningen
Nederland