Back to top

Stichting de Bunker van Seyss-Inquart

Stichting de Bunker van Seyss-Inquart heeft tot doel het Apeldoorns verhaal van de Tweede Wereldoorlog uit te dragen en te behouden voor de toekomst. De stichting vindt het wenselijk dat ook in de toekomst kennis kan worden genomen van  het verhaal van Apeldoorn in oorlogstijd en de weerslag die de oorlogsjaren op de Apeldoornse samenleving heeft gehad. Een belangrijk object aan de hand waarvan het verhaal van Apeldoorn in oorlogstijd kan worden verteld is de bunker van Seyss-Inquart die in de oorlogsjaren  is gebouwd aan de Loolaan  te Apeldoorn.

Regio: 
Veluwe
Loolaan 554
7315 AG Apeldoorn
Nederland