Back to top

Nijmegen en omgeving had zwaar te lijden onder de Tweede Wereldoorlog. Het verwoestende bombardement op Nijmegen kostte honderden mensen het leven, negen maanden lang vormde de regio het front met het nog bezette deel van Nederland en in februari en maart 1945 vormde het de uitvalsbasis van de geallieerde opmars richting Duitsland. 

Samenwerking van onderop

Met de werkgroep WO2 Rijk van Nijmegen kent de regio een bottom-up samenwerkingsplatform dat zich in snel tempo ontwikkeld. WO2GLD is vanaf de start aanwezig en betrokken bij de bijeenkomsten. Ze faciliteert en ondersteunt het platform waar mogelijk. Vanuit het samenwerkingsoverleg is het gezamenlijke initiatief ontstaan voor de ontwikkeling en huis aan huis verspreiding van een Remember September krant. De krant is het eerste concrete product van de regionale samenwerking en presenteert het aanbod in samenhang en is onderstaand de vinden.
 

In het weekeinde van 2 en 3 september 2017 verscheen voor het eerst een speciale Remember September-krant in het Rijk van Nijmegen en wijde omgeving. Deze krant heeft als doelstelling om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en de regio in samenhang te presenteren en de relatie te leggen tussen toen en nu. De focus ligt daarbij op de jaren ’44 en ’45: vooral Market Garden en in relatie daarmee de frontlinieperiode en de bevrijding.

Onmiskenbaar speelden Nijmegen en wijde omgeving in de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol op het wereldtoneel. Eerst tijdens Market Garden in 1944, daarna tijdens het grote Rijnlandoffensief in 1945.

Directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek Wiel Lenders schets een beeld van de belangrijkste gebeurtenissen.