Back to top

Oorlogsdoden Nijmegen

Met de site: www.oorlogsdodennijmegen.nl  wil de werkgroep een digitaal monument oprichten voor de vele slachtoffers, met name onder de Nijmeegse burgerbevolking. Er wordt geprobeerd elk slachtoffer meer dan een naam te geven. Op de meer dan 60 oorlogsmonumenten en -plaquettes in Nijmegen staan soms wel de namen, maar ontbreekt veelal een toelichting op de persoon en op de oorlogsgebeurtenis, waar hij of zij bij betrokken was.

Oude Koningstraat 7
6511 WR Nijmegen
Nederland