Back to top

Herre Dijkema, directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen/VisitVeluwe, is bestuurslid van WO2GLD en behartigt de belangen van de toeristische sector. RBT KAN verzorgt de marketing en promotie in binnen- en buitenland voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Daarnaast verzorgt het RBT KAN in de regio Arnhem en het Rijk van Nijmegen de gastheerschapsfunctie met het VVV merk.

RBT KAN is de (toeristische) marketingorganisatie voor de regio Arnhem, Rijk van Nijmegen en de Veluwe. Ook de Veluwe hoort tot het werkgebied van RBT KAN. Onder de noemer Visit Veluwe wordt de toeristische marketing en promotie uitgevoerd op de Veluwe.  RBT KAN heeft het herinneringstoerisme van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland als een van haar speerpunten, stond aan de basis van de Stichting Liberation Route Europe en is een van de initiatiefnemers van WO2GLD.

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Gelderland een heftige strijd plaatsvond die het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende en vrijheid en vrede bracht. WO2GLD werkt aan de samenhang en samenwerking tijdens deze herdenkingsjaren. 

WO2GLD zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.