Back to top

Voor WO2GLD en de Radboud Universiteit Nijmegen inventariseerde Machlien locaties en bronnen van 'beladen erfgoed' in de provincie Gelderland. Onder beladen erfgoed wordt in deze verstaan gebouwen en locaties die verbonden zijn aan het Nederlands nationaalsocialisme en de Duitse bezetting en onderdrukking in de jaren 1940-1945 in brede zin. Het betreft onder meer executieplaatsen, SS gevangenissen, militaire objecten, inkwartieringen en locaties waar het Duits gezag gevestigd was. 

Machlien is zelfstandig historica. Hoewel zij een brede belangstelling heeft ligt haar expertise met name op het gebied van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. 

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

De Muur van Mussert, de Diogenes bunker of het SS opleidingscentrum op Landgoed Avegoor. Gelderland kent tal van plekken met een beladen, donker of omstreden oorlogsverleden.

Ruim honderd geïnteresseerden bezochten op vrijdag 22 september de studiemiddag over beladen erfgoed WO2 erfgoed in Gelderland in CODA Apeldoorn.

Donker, beladen, besmet, schuldig, schurend, omstreden of betwist erfgoed. Machlien Vlasblom inventariseert locaties en bronnen van 'beladen erfgoed' in de provincie Gelderland.