Back to top

Marc Wingens is directeur van Erfgoed Gelderland, de koepelorganisatie voor musea en andere erfgoedinstellingen in Gelderland. Binnen het bestuur van WO2GLD bekleedt hij de rol van penningmeester.

Marc heeft een achtergrond als historicus en combineert in zijn dagelijks werk als algemeen directeur zijn passie voor geschiedenis met het leiding geven aan de adviseurs en medewerkers van Erfgoed Gelderland. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de interregionale samenwerking over de grens behoren tot zijn aandachtsgebieden.

WO2GLD zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.