Back to top

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Nederland een heftige strijd plaatsvond die het einde van  de Tweede Wereldoorlog betekende en vrijheid en vrede bracht. In Gelderland zijn vele personen, organisaties en instanties die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog nu al druk met de herdenkingsjaren. Zij denken na over evenementen, herdenkingen, tentoonstellingen, uitvoeringen, drukwerk, filmproducties, etc. Uit een eerste  inventarisatie blijkt dat er in de provincie al ruim tachtig initiatieven en ideeën zijn voor activiteiten en evenementen, groot en klein, rijp en groen. Evenementen die aandacht en ondersteuning verdienen en in samenhang en samenwerking meer zijn dan de som der delen.

Op initiatief van RBT KAN/VistVeluwe en WO2GLD en in opdracht van de provincie Gelderland werkt WO2GLD aan Gelderland Herdenkt: een afgestemd provinciaal plan voor de herdenkingsjaren 2019-2020. Een dergelijk plan is onmogelijk zonder de inbreng van de partijen die de belangrijkste rol vervullen: de talrijke musea, organisaties, gemeenten en andere initiatiefnemers van activiteiten en evenementen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. 

Tijdens drukbezochte regiobijeenkomsten werden geïnteresseerde partijen bijgepraat over de achtergrond, planvorming en werkwijze van Gelderland Herdenkt, de (inhoudelijke) kaders en mogelijke financieringsmogelijkheden. De nadruk lag op een rondetafelgesprek waarbij bestaande ideeën, plannen of te ontwikkelen initiatieven werden gedeeld en besproken om zo een beeld te krijgen van het aanbod en waar mogelijk de samenhang en samenwerking te bevorderen. De bijeenkomsten leverden veel waardevolle aanvullingen aanscherpingen en constructieve feedback op die worden meegenomen in de verdere planvorming. 

De presentatie nog een keer nalezen? Je vindt 'm op de projectpagina, waar eveneens de voortgang van de planvorming te volgen is. 

 

Regiobijeenkomst Veluwe in Apeldoorn