Back to top

Indisch Verleden Gelderland 1940-1955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nieuwe thema toegevoegd aan de database www.wo2gld.nl

Vanuit Stichting WO2GLD is er na het herdenkingsjaar 2020 bijzondere aandacht voor het verhaal van Indonesië tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.  Joost Rosendaal van de Radboud Universiteit en junior onderzoeker Laura de Jong hebben een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar deze periode in Indonesië, de KNIL en de verbinding met Gelderland. Het onderzoek heeft een tweetal interessante artikelen opgeleverd namelijk; ‘Thuisfront Gelderland’ en ‘Gelderse huizen van aankomst’.

De inventarisatie heeft een breed overzicht gegeven van locaties van monumenten, woningen en ander erfgoed die verwijzen naar het Indisch Verleden Gelderland 1940-1955. Het thema Indisch Erfgoed is als vierde thema toegevoegd op de website www.wo2gld.nl/waar. Het thema is onderverdeel in de subcategorieën: monumenten Indiëgangers, Molukse monumenten, monumenten Japanse bezetting/Bersiap, monument Papoea-strijders, inrichtingen Gerepatrieerden uit Indië, woonoorden Indische repatrianten, opvangcentra, Pelita-woningen, Molukse woonoorden, Contractpensions en Militair erfgoed. Als u op de locaties uit de database wordt u doorverwezen naar websites met extra informatie vanuit diverse bronnen.