Back to top

Op donderdag 28 november vond er op de Nederlandse ambassade in Berlijn een seminar plaats over het thema 'Gedenken en Herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Verleden, heden en toekomst.'

Het seminar werd georganiseerd door Stichting Terug naar Westerbork. Zij organiseren daarnaast een fietstocht van Auschwitz naar Westerbork, om uiting te geven aan een nieuwe vorm van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Zowel bij het seminar als de fietstocht is een grote rol weggelegd voor studenten en scholieren. Het is immers van belang ook jongere generaties te betrekken bij dit thema en met hen in gesprek te gaan over vrijheid en herdenken. Jelle van de Graaf leverde tijdens het seminar ook een bijdrage middels een gesproken column.