Back to top

Innovatieve computeralgoritmes, meer aandacht voor achtergronden bij bronnen en verdiepende contextinformatie over historische gebeurtenissen en betrokken personen. Het geheel vernieuwde Oorlogsbronnen.nl staat sinds vandaag – 15 oktober – online. WO2GLD is provinciale partner van het Netwerk Oorlogsbronnen. Met de komst van de nieuwe website worden ook Gelderse oorlogsverhalen en -bronnen nog beter vindbaar.

Oorlogsbronnen.nl vormt het centrale online punt waar alle beschikbare digitale bronnen over de Tweede Wereldoorlog samenkomen, of het nu gaat om foto’s, objecten, kunstwerken, monumenten, krantenartikelen, archiefbeschrijvingen, boeken, films of interviews. En niet alleen over bekende oorlogsgebeurtenissen, maar ook over de regionale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld het verhaal over het Joods Kinderdorp Ilaniah, dat gevestigd was in het complex van het Apeldoornsche Bosch. Op de website staan ruim elf miljoen bronnen uit honderden collecties, vervlochten met historische kennis. Dit maakt het Nederlandse oorlogserfgoed beter vindbaar en bruikbaarder dan ooit.

Netwerk Oorlogsbronnen
De archieven, musea, bibliotheken, wetenschappelijke instituten en erfgoedinstellingen die aan Netwerk Oorlogsbronnen deelnemen, bieden met Oorlogsbronnen.nl één gezamenlijke toegang tot hun collecties over de Tweede Wereldoorlog. Met als financiers het Ministerie van VWS en het VFonds zet Netwerk Oorlogsbronnen zich in voor de blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dat is nodig nu er steeds minder ooggetuigen zijn en voornamelijk bronnen ons nog rechtstreeks met de oorlogsperiode kunnen verbinden.