Back to top

WO2GLD zet zich in voor het versterken van de kwaliteit, samenhang en de samenwerking van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Blijf via WO2GLD.nl u op de hoogte van het laatste nieuws, de voortgang en resultaten van de activiteiten, onderzoeken en projecten. Meer weten over de mensen achter WO2GLD? We stellen ons graag aan u voor.  

De website is een groeimodel. Van een plek van informatie over activiteiten en projecten van WO2GLD wil de site uitgroeien tot een platform voor iedereen zich bezig houdt met of geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.    

Het veld in kaart

Een eerste vereiste voor het versterken van de herinneringscultuur en -infrastructuur is dat men elkaar kent en weet te vinden. Om het omvangrijke en sterk versnipperde veld van aan WO2 gerelateerde instellingen, organisaties en belanghebbenden in kaart te brengen is er een inventarisatie uitgevoerd. De resultaten, voorzien van locatie en contactgegevens zijn te vinden onder het kopje netwerk. 

Gelderse Oorlogsbronnen

Op termijn zal deze website uitgroeien tot een digitaal knooppunt voor bronnen uit en over Gelderland in de Tweede Wereldoorlog. Het portaal is ingebed in het landelijke programma Netwerk Oorlogsbronnen. In dit netwerk wordt gezamenlijk gebouwd aan een digitaal huis dat de bronnen (foto’s, video’s, oral history, voorwerpen documenten, dagboeken, kranten, boeken, etc.) over de Tweede Wereldoorlog beter zichtbaar en bruikbaar maakt. Gelderse Oorlogsbronnen is de eerste provinciale kamer van dit digitale huis.