Back to top

Bijeenkomst van alle betrokken WO2 partijen in het Rijk van Nijmegen.

De bijeenkomst is op uitnodiging. Bent u actief op het gebied van de herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog in de regio en wilt u een uitnodiging ontvangen. Neem dan contact op.

Op de agenda: 

  • Update planvorming ‘Gelderland Herdenkt’: inhoudelijke kaders, subsidiecriteria, te volgen procedure en het tijdpad
  • Concrete voorstellen Rijk van Nijmegen
  • Ruimte voor tips, ideeën- en planuitwisseling en samenwerking