Back to top

Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland strijdt voor behoud van objecten en gebouwen omdat de tastbaarheid van het verleden ook voor toekomstige generaties van belang is.  Het is onze taak is om dit erfgoed over te dragen door het vast te leggen, zorgvuldig te beheren en toegankelijk te maken.

Postbus 10
6860 AA Oosterbeek
Nederland