Back to top

Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40-45)

De Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH 40 – 45) is het samenwerkingsverband van veertien Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 – 1945. De samenwerking richt zich op versteviging van de maatschappelijke positie van deze instellingen door verbreding van het publieksbereik en vergroting van hun efficiency en effectiviteit.

JCK, Postbus 16737
1001 RE Amsterdam
Nederland
085 13 06 710