Back to top

Susan Scherpenisse studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rondde in 2017 de onderzoeksmaster af. Ze liep stage bij het Airborne Museum ‘Hartenstein’ en schreef haar scriptie over Franse en Nederlandse herinneringen aan dwangarbeid in WO2.

Van september 2017 tot maart 2018 werkte ze als junior onderzoeker voor WO2GLD en bracht ze oorlogsmonumenten in Gelderland in kaart. 
 

Veel oorlogsmonumenten in Gelderland zijn beter te begrijpen in de context van de Nederlandse herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog. Susan Scherpenisse onderzoekt de overeenkomsten en meest markante verschillen.

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

Monumenten herinneren aan de Tweede Wereldoorlog én leren ons meer over de herinneringscultuur sindsdien. Susan Scherpenisse inventariseert de sporen en locaties van herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.