Back to top

75 jaar vrijheid: van getuigen naar bronnen. Nu er steeds minder mensen vanuit eigen ervaring over de Tweede Wereldoorlog kunnen vertellen, worden bronnen nog belangrijker. Conserveren, digitaliseren en ontsluiten zijn sleutelbegrippen bij het toegankelijk maken van deze bronnen. Hoe ver zijn we hiermee? En hoe kunnen we de persoonlijke verhalen reconstrueren op basis van (digitale) bronnen? Dit bespreken we tijdens de Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen Persoonlijke verhalen: reconstructies via digitaal bronnenonderzoek. 

De aanmelding is gesloten. Wilt u graag komen? Stuur dan een mailtje naar a.helfrich@niod.knaw.nl.

Programma

Dagvoorzitter: Puck Huitsing

Fotograaf: Maarten Nauw

12.00 – 13.00     Optioneel: rondleiding door het klooster

13.00 – 13.30     Ontvangst met koffie/thee & sandwich

13.30 – 13.45     Welkom door dagvoorzitter Puck Huitsing, programmadirecteur Netwerk Oorlogsbronnen en Joost Rosendaal, voorzitter WO2GLD

13.45 – 14.15     Van archief tot verhaal door Edwin Klijn, programmamanager Netwerk Oorlogsbronnen

Hoe kunnen gedigitaliseerde archieven helpen bij het reconstrueren van persoonlijke verhalen? Edwin Klijn laat aan de hand van enkele Gelderse voorbeelden zien hoe digitale technologie archieven een nieuw leven kunnen bezorgen.

14.15 – 14.30     Het Verhaal van Putten en de mogelijkheden van oral history door Lian van der Zon, projectmedewerker Erfgoed Gelderland

Met het project 'Verhaal van Putten' van Erfgoed Gelderland zijn door middel van de oral history-methode persoonlijke Puttense verhalen vastgelegd. Een deel van deze interviews gaat over de Tweede Wereldoorlog en de herinneringen van ooggetuigen aan de razzia van 1 en 2 oktober 1944. Lian van der Zon vertelt over de uitkomsten van dit project en de mogelijkheden van oral history.

14.30 – 14.50     Pauze met koffie/thee

14.50 – 15.10     Het inventariseren van egodocumenten door Jelle van de Graaf, onderzoeker WO2GLD

Dagboeken, maar ook memoires en interviews, zijn bij uitstek geschikt om persoonlijke verhalen uit de oorlog mee te vertellen. Bovendien is het inventariseren en digitaliseren van groot belang om deze verhalen goed te bewaren en toegankelijk te maken. Daarom zijn de afgelopen tijd Gelderse egodocumenten geïnventariseerd en verzameld in een database.

15.10 – 15.30     De bevrijding van Nijmegen in woord en beeld. Over de wisselwerking tussen beeld en egodocumenten door Joost Rosendaal, historicus en publicist, Radboud Universiteit Nijmegen

Uit de periode september 1944 tot mei 1945 zijn uit Nijmegen zo’n tachtig dagboeken bewaard. In combinatie met film- en fotobeelden geven deze op indringende wijze een beeld aan een traumatische ervaring. Maar wat voor methodologische lessen kunnen wij leren uit deze bronnencollectie?

15.30 – 15.45     Q&A met Jelle van de Graaf en Joost Rosendaal o.l.v. Puck Huitsing

15.45 – 16.15     Voetbal in puinland door Jurryt van de Vooren, sporthistoricus

Meteen na de Bevrijding had de Voetbalbond geen idee hoeveel voetballers het leven hadden verloren en hoe groot de schade aan de accommodaties was. Langzaam kwam die informatie vanuit heel het land binnen met vanuit Gelderland vooral somber nieuws. Wat vertelt de sport over de maatschappij van dat moment? Via de sport probeert Van de Vooren een algemeen beeld te schetsen van de chaos van 1945.

16.15– 16.30      Afsluiting door Puck Huitsing

16.30– 17.30      Borrel