Back to top

Jelle voerde voor de stichting WO2GLD drie inventariserdende onderzoeken uit. Een naar plekken van strijd, verzet en bevrijding. Het tweede omvatte een inventarisatie en analyse van de bestaande WO2 (fiets- en wandel)routes in Gelderland. Het derde onderzoek richt zich op overgeleverde egodocumenten uit en over de Tweede Wereldoorlog in de provincie. 

Jelle volgde van 2012 tot 2016 de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens volgde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen de Geschiedenis Master ‘Eternal Rome’, welke hij in 2017 succesvol heeft afgerond. Hij is ook actief in Past:Forward, een Europese denktank van young professionals die zich inzet voor de toekomst van erfgoed. 

Dagboeken, memoires en interviews: primaire bronnen die bij uitstek het persoonlijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog bevatten.

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

Gelderland lag van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden lang onafgebroken midden in het strijdgewoel.

Tal van fiets- en wandelroutes besteden aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Een inventarisatie en analyse brengt de bestaande routes in kaart.