Back to top

Jelle voerde voor de stichting WO2GLD drie inventariserdende onderzoeken uit. Een naar plekken van strijd, verzet en bevrijding. Het tweede omvatte een inventarisatie en analyse van de bestaande WO2 (fiets- en wandel)routes in Gelderland. Het derde onderzoek richt zich op overgeleverde egodocumenten uit en over de Tweede Wereldoorlog in de provincie. Per 1 september 2019 is Jelle verbonden aan de stichting als secretaris-coördinator ter ondersteuning van het bestuur. 

Jelle volgde van 2012 tot 2016 de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens volgde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen de Geschiedenis Master ‘Eternal Rome’, welke hij in 2017 succesvol heeft afgerond. Hij is ook actief in Past:Forward, een Europese denktank van young professionals die zich inzet voor de toekomst van erfgoed. 

Erfgoed Gelderland presenteert in samenwerking met Verhaal van Putten en WO2GLD een driedelige filmserie over de razzia van Putten.

In maart 2020 heeft WO2GLD samen met Erfgoed Gelderland, Rijnbrink en Omroep Gelderland een aantal WO2-cafés georganiseerd.

21-03-2020

AFGELAST - Symposium 'Eens zal de Betuwe in bloei weer staan' in Tiel

Op zaterdag 21 maart 2020 organiseert WO2GLD in samenwerking met Vereniging Gelre een symposium over de (on)zichtbaarheid van de oorlog in de Betuwe. U bent vanaf 10.00 uur van harte welkom in het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel.

Op donderdag 28 november vond er op de Nederlandse ambassade in Berlijn een seminar plaats over het thema 'Gedenken en Herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa.

In Gelderland is de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog nog steeds groot.

Voor de geschiedenisserie Achter de Dijken (KRO-NCRV) is er een reeks 360° video's samengesteld, waarvan er twee over de Tweede Wereldoorlog in Gelderland gaan.

Veel media-aandacht voor WO2GLD in drukke maand vol herdenkingen.

24-10-2019

Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen in Huissen

WO2GLD en Netwerk Oorlogsbronnen organiseren op 24 oktober de Gelderse Netwerkdag Oorlogsbronnen over het thema Persoonlijke verhalen: reconstructies via digitaal bronnenonderzoek.

Dagboeken, memoires en interviews: primaire bronnen die bij uitstek het persoonlijke verhaal van de Tweede Wereldoorlog bevatten.

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

Gelderland lag van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden lang onafgebroken midden in het strijdgewoel.

In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat in Gelderland een heftige strijd plaatsvond die het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende en vrijheid en vrede bracht. WO2GLD werkt mee aan de samenhang en samenwerking tijdens deze herdenkingsjaren. 

Tal van fiets- en wandelroutes besteden aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Een inventarisatie en analyse brengt de bestaande routes in kaart. 

WO2GLD zet zich als verbindende schakel in voor het krachtiger, duurzamer en kwalitatief sterker maken van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.