Back to top

Jelle voerde voor de stichting WO2GLD twee inventariserdende onderzoeken uit. Een naar plekken van strijd, verzet en bevrijding. Het tweede omvatte een inventarisatie en analyse van de bestaande WO2 (fiets- en wandel)routes in Gelderland. Wanneer verschenen welke routes? Welke historische periodes behandelen de routes? Welke thema’s, onderwerpen, plaatsen en regio’s zijn er te onderscheiden? Hoe is de spreiding en dekking van de provincie en zijn er mogelijk inhoudelijke en geografische lacunes te ontdekken? Op deze vragen probeerde Jelle antwoord te vinden.

Jelle volgde van 2012 tot 2016 de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens volgde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen de Geschiedenis Master ‘Eternal Rome’, welke hij in 2017 heeft afgerond. Zijn persoonlijke interesse gaat al langer uit naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen verleden en honderd bestaande fiets en wandelroutes over de Tweede Wereldoorlog.

Gelderland lag van september 1944 tot en met mei 1945 negen maanden lang onafgebroken midden in het strijdgewoel.

Tal van fiets- en wandelroutes besteden aandacht aan de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Een inventarisatie en analyse brengt de bestaande routes in kaart.