Back to top

Samen met Netwerk Oorlogsbronnen organiseert WO2GLD op dinsdag 6 november een regionale netwerkdag met het thema ‘De waarde van open data: casus razzia van Putten’. Hoe maken digitaal gekoppelde bronnen, ook afkomstig uit collecties buiten de regio Putten, het verhaal completer en inzichtelijker? Tevens wordt de nieuwe versie van WO2GLD.nl gepresenteerd. 

Aanmelden is niet meer mogelijk | Deelname is kosteloos 

Programma

12.15 – 13.00
Optioneel: wandeling langs plekken van herinnering in Putten o.l.v. dhr. E. de Graaf, oud-wethouder Putten en oud-bestuurder Stichting Oktober 44.

13.00 – 13.30
Inloop en registratie met koffie/thee & sandwich

13.30 – 13.45
Welkom door dagvoorzitter Joost Rosendaal (voorzitter WO2GLD, historicus en publicist Radboud Universiteit Nijmegen)

Korte inleiding over de waarde van open en verbonden data met als casus de Razzia van Putten.

13.45 – 14.05
Netwerk Oorlogsbronnen: Putten uit collecties door Edwin Klijn (programmamanager NOB)

Hoe kunnen nieuwe digitale middelen je helpen bij het vinden van bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog? Edwin Klijn vertelt aan de hand van enkele projecten binnen het Netwerk Oorlogsbronnen over nieuwe mogelijkheden en kansen.

14.05 – 14.20
Q&A

14.20 – 14.40
Pauze met koffie en thee

14.40 – 15.15
‘Kijk maar eens in de badkamer.’ Over historisch onderzoek naar de razzia van Putten in het predigitale tijdperk door Madelon de Keizer (historicus)

Onvoorstelbaar maar waar: vóór 2000 was digitaal bronnenonderzoek volstrekt onbekend. Je was al blij als er een goede inventaris van een archief op papier bestond! Dat betekende dat je erg vindingrijk moest zijn. Je bleef niet op je bureaustoel zitten, maar reisde naar de plek, persoon of milieu van je onderzoek toe. En – wat misschien nog wel het meest belangrijk is – daar legde je contacten met al wie je maar iets verder helpen kon: de burgemeester en de dominee, de psychiater en de kippenhouder, de weduwe en de vroegere gemeentesecretaris. Dat leidde tot onvoorspelbare resultaten.

15.15 – 15.30
Presentatie nieuwe versie WO2GLD.nl

De toekomst van WO2GLD.nl door Joost Rosendaal en Wouter Daemen (secretaris-coördinator WO2GLD).

15.30 – 16.20
De Tweede Wereldoorlog in Gelderland op de kaart. Onderzoeksresultaten uitgelicht.

Ruim achthonderd oorlogsmonumenten, tweehonderd locaties met een beladen oorlogsverleden en driehonderd locaties van strijd, verzet en bevrijding. Allemaal in Gelderland. Het zijn de indrukwekkende resultaten van drie inventariserende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van WO2GLD. De onderzoeksresultaten zijn vindbaar op een digitale historische waardenkaart op wo2gld.nl, ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Netwerk Oorlogsbronnen.

Joost Rosendaal spreekt met de onderzoekers en verkent de toepassingsmogelijkheden met de projectleider van Het Verhaal van Putten:

16.20 – 16.25     
Afsluiting door Joost Rosendaal.

16.25 – 17.30     
Borrel